مالک فایل های نهایی شرکت تام پرینت می باشد. این فایل ها بایگانی شده و در صورت درخواست مشتری مجددا برای چاپ استفاده می شوند.

در صورت سفارش و شروع کار طراحی ، هزینه طراحی قابل عودت نخواهد بود.

 

چهار چوب خدمات طراحی عمومی توسط طراح :

  • ایجاد تغییرات روی فایل موجود
  • جای گذاری اطلاعات بر روی طرح های آماده
  • اجرای مجدد فایل از روی نمونه کار چاپ شده

 

* طراحی لوگو ، طراحی عنوان، خوشنویسی ، اسکن تصاویر و عکاسی جداگانه محاسبه خواهد شد.