این بروشور به علت فضا سازی بیشتر نسبت به بقیه طرح ها بیشتر برای درج آگهی های تبلیغاتی استفاده می شود.مقرون به صرفه ترین حالت انتخاب بروشور این طرح است.چرا که چند برند می توانند باهم از یک بروشور استفاده کرده و هر کدام محصول خود را به نمایش بگذارند.