بروشور تاشده ی دروازه ای یا پنجره ای یا محرابی بهترین انتخاب برای معرفی خدمات کمپانی یا برند شماست. بیشتر برای  موسسات آموزشی یا شرکت هایی که می خواهند خدمات خود را معرفی کنند ،توصیه می شود.