تراکت کاغذ های کوچک است که امروزه در مکان های عمومی از جمله کوچه و خیابان زیاد دیده می شود . مسلما بار ها آن ها را در جا های مختلف دیده اید و به احتمال زیاد از آن ها نیز استفاده کرده اید. این شیوه یکی از ارزان ترین روش ها برای تبلیغات به شمار می آید. 
تراکت A4 بر روی کاغذ 120, 135 و 170 گرم گلاسه چاپ می شود. می توان از تراکت های A4 برای چاپ بروشور نیز استفاده کرد. محدودیت تیراژ برای این نوع تراکت وجود ندارد .