جزییات محصول

تراکت های تبلیغاتی کاغذ هایی هستند که  حاوی اطلاعاتی از یک محصول یا جزئیاتی از ارائه خدمات  یک  موسسه هستند.با توجه به اینکه این روز ها تبلیغات بیشتر در دنیای مجازی در بین مردم دست به دست می شود اما هنوزهم تراکت های تبلیغاتی به علتی ملموس بودن و ارزان بودن وسادگی و  در دسترس تر بودن جایگاه ویژه ای در عرصه تبلیغات دارند.
تراکت های A6 معمولا بر روی گلاسه 120, 135 و 170 و در تیراژهای مختلف چاپ می شود. بر روی این تراکت تمام رنگ ها به خوبی نشان داده می شود و محدودیتی در انتخاب رنگ وجود ندارد.