تراکت کاغذی کوچک است که بیشتر افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. طراحی تراکت  یکی از مهمترین قسمتهایی است که جذابیت تبلیغ شما برای مشتری ایجاد می کند . محتوای مناسب و خوانا نیز در جذب مشتری بی تاثیر نیست.
تراکت B4 بر روی کاغذ تحریر 80 گرم و گلاسه 135 گرمی قابل چاپ است . سایز تراکت B4 به طور کلی 24 در 34 سانتی متر می باشد.