تراکت به دلیل قیمت ارزان و اندازه مناسبی که دارد برای تبلیغات بسیار به کار می رود . طراحی تراکت  یکی از مهمترین قسمتهایی است که جذابیت تبلیغ شما برای مشتری ایجاد می کند . محتوای مناسب و خوانا نیز در جذب مشتری بی تاثیر نیست.
تراکت B5 بر روی گلاسه 135 گرم قابل چاپ است و محدودیت رنگی برای آن وجود ندارد. سایز این تراکت 24 در 17 سانتی متر می باشد .