ساک دستی ۳۲×۳۲ یکی از ساک های کاغذی پر مصرف می باشد که برای مشاغل مختلف استفاده می شود . معمولا جای بند حدود 2 سانتی متر از لبه فاصله دارد و فاصله بین سوراخ ها حدود 9 الی 10 سانتی متر است . در این نوع ساک دستی از کاغذ گلاسه و پشت خاکستری استفاده می شود. برای تولید این نوع ساک کاغذ کرافت توصیه می شود.