از این نوع سربرگ جهت مکاتبات کوتاه تر استفاده می شود. سربرگ A5 می تواند در جنس تحریر 80 , 100 و 120 گرم چاپ شود. اگر می خواهید از سربرگ های دورو استفاده کنید می توانید از کاغذهای ضخیم تر مانند تحریر 100 یا کتان استفاده کنید.