فاکتور کاربن لس به فاکتور هایی گفته می شود که برای ثبت یک فاکتور در چند برگ نیاز به کاغذ کپی ندارد به این فاکتور ها خود کپی نیز می گویند. این فاکتور ها دو نسخه ، سه نسخه و حتی چهار نسخه کپی دارند. که به رنگ های سفید ، صورتی، سبز و زرد می باشد. این فاکتور ها علاوه بر صرفه جویی باعث تسهیل در انجام کار نیز می شود. این نوع فاکتور برای مشاغل مختلف از جمله صنایع تولیدی , هتل ها , بیمه , بازاریابی و ... کاربرد دارد.