یکی از پر کاربرد ترین نوع پاکت بعد از پاکت نامه، پاکت A4 است، این پاکت به گونه ای است که یک برگه با سایز استاندارد  A4 به صورت تا نخورده درون آن قرار می گیرد. در این پاکت همچنین 1 سانتیمتر فضای آزاد برای کاغذ از هر طرف، تعبیه شده است. ابعاد استاندارد این پاکت 31 × 22 در نظر گرفته می شود. پاکت A4 برای ارسال نامه های اداری، کاتالوگ، فولدر، لیست قیمت، و غیره کاربرد فراوان دارد