پاکت A5 است که در ابعاد استاندارد 22 × 16 سانتیمتر چاپ می شود . بیشترین کاربرد  پاکت A5،  برای کاغذ ها و نامه های اداری، فاکتور ها و کاغذ های A5(تراکت های تبلیغاتی) ، ارسال کارت پستال و کارت است.