کاتالوگ با صحافی جلد سخت از جلد ضخیم و محکمشان شناخته می شوند. در صحافی جلد سخت از مقوای 2میلی متری که به کاغذ گالینگور که پوشش براق دارد استفاده می شود. پارچه های عطف میان متن کتاب و جلد از بالا و پایین لبه چسبیده می شود. استحکام این نوع صحافی در مقایسه با روش های دیگر بسیار بالا تر است. این نوع از صحافی دارای آستر نیز می باشد که در زمان باز کردن کاتالوگ اولین تاثیر را بر روی مخاطب دارد.