استفاده از چسبدار کردن و صحافی با چسب گرم یکی از متداول ترین روش های صحافی کتاب , مجله و کاتالوگ می باشد . صحافی با چسب گرم توسط دستگاه حرارتی انجام می شود . در این نوع صحافی چسب به صفحات تزریق می شود و جلد به صفحه می چسبد . چسب پس از سرد شدن استحکام بالایی به دست می آورد و دارای کیفیت بالایی نیز می باشد.