کارت ویزیت گلاسه جزوء پرطرفدارترین کارت های ویزیت می باشد . برای چاپ این نوع کارت ویزیت از ورق گلاسه 300 گرمی با ضخامت 250 میکرون استفاده می شود. کارت های ویزیت گلاسه دارای تنوع بسیاری است یکی از آن ها کارت ویزیت گلاسه مات طلا کوب می باشد . استفاده از طلا کوب بر روی این نوع کارت ها باعث جذابیت و زیبایی در کارت ها شده است.